Рішення №1785 від 10.12.2009
Про розгляд проекту фінансового плану УДЦР на 2010 рік

10.12.2009 № 1785

Відповідно до статті 75 Господарського кодексу України та з урахуванням положень Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірніх підприємств, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173, розглянувши проект фінансового плану Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»    (далі – УДЦР) на 2010 рік, Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. Погодити проект фінансового плану УДЦР на 2010 рік та направити його на погодження до Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України.

2. Схвалити проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження фінансового плану державного підприємства «Український державний центр радіочастот» на 2010 рік».

3. Начальнику УДЦР у 2010 році щоквартально інформувати НКРЗ про стан виконання вищезазначеного фінансового плану.


Голова C. Колобов