Рішення № 592 від 23.12.2010
Про погодження Переліків органів з оцінки відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у сфері використання радіочастотного ресурсу України

23.12.2010 № 592
Відповідно до пункту 11 частини другої статті 14 та частини другоїстатті 25 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі – Закон) Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1.Погодити Перелік акредитованих органів з сертифікації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у сфері використання радіочастотного ресурсу України, призначених/уповноважених на виконання робіт в Системі сертифікації УкрСЕПРО, згідно з додатком 1.

2.Погодити Перелік акредитованих випробувальних лабораторій (центрів) з оцінки відповідності, які провадять діяльність в сфері оцінки відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у сфері використання радіочастотного ресурсу України, згідно з додатком 2.

3.Департаменту ліцензування та радіочастот у встановленому порядку повідомити про прийняте рішення заінтересовані центральні органи виконавчої влади та Національне агентство з акредитації України.

4.Державні й інспекції зв’язку враховувати це рішення при здійсненні своїх повноважень, передбачених Законом.

5.Державному підприємству «Український державний центр радіочастот» враховувати це рішення при здійсненні видів діяльності, передбачених Законом.

6.Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати в журналі «Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» (офіційне видання).

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена НКРЗ В.Г. Смоляра.
Голова В. Олійник