Рішення №581 від 16.12.2010
Про погодження коефіцієнтів зниження рівня Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу

16.12.2010 № 581

Відповідно до пункту 4 Загальних положень Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу (далі - Тарифи), затверджених рішенням НКРЗ від 11.12.2008 № 1256, Національна комісія з питань регулювання зв'язку
ВИРІШИЛА:

1. Погодити на 2011 рік зниження рівня наступних статей Тарифів, шляхом застосування коефіцієнтів:

1.1. До статей 1.2, 1.6, 2.3 розділу I, статей 26.6, 34.2, 35.2, 35.3, 36.3, 36.4, 36.5 розділу II Тарифів - коефіцієнт 0,80.

1.2. До статті 2.7 розділу I Тарифів (у випадку проведення робіт з модернізації шляхом розширення смуги випромінювання радіочастот існуючого частотного присвоєння станцій радіорелейного зв'язку) - коефіцієнт 0,80.

1.3. До статті 26.1 розділу II Тарифів - коефіцієнт 0,75.

1.4. До статті 26.2 розділу II Тарифів - коефіцієнт 0,70.

1.5. До статей 12, 13.3 розділу I Тарифів застосовувати диференційований коефіцієнт залежно від кількості ввезених одним імпортером РЕЗ, ВП та терміналів (мобільних телефонів, телефонних апаратів для провідного зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою) до кінця календарного року:

- до 1000 шт. - коефіцієнт 1,00;

- від 1001 до 10000 шт. - коефіцієнт 0,90;

- від 10001 до 100000 шт. - коефіцієнт 0,80;

- від 100001 шт. і більше - коефіцієнт 0,70.

Для суб'єктів господарювання, які протягом 2010 року отримали дозволи на ввезення понад 100001 термінал, дія встановленого у 2010 році коефіцієнта 0,70 продовжується на 2011 рік.

1.6. До статей 26.3, 26.4 розділу II Тарифів - коефіцієнт 0,65.

1.7. До статей 2.4, 4.2 розділу I, статей 30, 34.1 розділу II Тарифів - коефіцієнт 0,60.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у журналі «Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» (офіційне видання).


Голова В. Олійник