Рішення №566 від 09.12.2010
Про схвалення проекту Змін до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

09.12.2010 № 566

Відповідно до статей 18, 44 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. Схвалити проект Змін до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (далі – проект Змін), затверджених рішенням НКРЗ від 26.01.2006 № 179 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за № 145/12019 (зі змінами):
1) Пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Ліцензіат повинен дотримуватися установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави ІІІ Кодексу законів про працю України».
2) Розділ 3 доповнити пунктом 3.18 такого змісту:
«Ліцензіат зобов’язаний періодично (не рідше одного разу на півроку) оприлюднювати значення рівнів показників якості телекомунікаційних послуг, за якими вони надаються споживачам у різних регіонах, шляхом розміщення інформації у засобах масової інформації, на власних веб-сайтах та в пунктах обслуговування споживачів».
3) Підпункт 4.1.8 пункту 4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пропуск трафіку між мережами операторів рухомого (мобільного) телефонного зв'язку здійснювати з використанням безпосереднього взаємоз'єднання (прямих каналів) своїх мереж. Транзитні (обхідні) маршрути використовувати для забезпечення сталості та надійності телекомунікаційних мереж».

2. Департаменту ліцензування та радіочастот спільно з Юридичним управлінням у встановленому порядку направити проект Змін на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у журналі «Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» (офіційне видання).

Голова В. Олійник