Рішення №454 від 14.10.2010
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

14.10.2010 № 454

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням НКРЗ від 10.12.2009 № 1796:
- пункт 41 виключити;
- у пункті 27 слова та цифри «ІІ квартал» замінити словами та цифрами «ІV квартал».

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати в журналі «Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» (офіційне видання).

В.о. Голови В. Звєрєв