Рішення №687 від 01.12.2011
Про затвердження Розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіка

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2011 р. за № 1462/20200

Відповідно до статей 18, 66, 57 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіка, що додаються.

2. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 23.12.2010 № 600 «Про затвердження Розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 31.01.2011 за № 138/18876, визнати таким, що втратило чинність.

3. Економічному управлінню у встановленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2012, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Голова П. Яцук