Рішення №631 від 10.11.2011
Про видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом

10.11.2011 № 631

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензії суб’єктам господарювання на користування радіочастотним ресурсом України:

на широкосмуговий радіодоступ:

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фокснет» (37691555, м. Красноармійськ Донецької області), за заявою № 2706/1 (вх. НКРЗ від 11.10.2011 № 7328), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), («Висновки...» від 31.10.2011 № 2-1490), терміном на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Донецька область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2401,0-2423,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 22,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – червень 2012 року;
- повне освоєння – серпень 2012 року.
Повідомити заявника про оплату за видачу ліцензії відповідно до п. 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТриМоб» (37815221, м. Київ), за заявою № 2728/1 (вх. НКРЗ від 31.10.2011 № 7933), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), («Висновки...» від 02.11.2011 № 2-1497), терміном на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: м. Київ.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2421,0-2443,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 22,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – червень 2012 року;
- повне освоєння – серпень 2012 року.
В особливих умовах ліцензії зазначити:
Дозволяється користування радіочастотним ресурсом тільки для внутрішньоофісного обладнання.
Повідомити заявника про оплату за видачу ліцензії відповідно до п. 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

2. Продовжити термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом:

на аналоговий транкінговий радіозв’язок:

Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ГРУПА СІТЕЛ-2000» (34530723, м. Київ), за заявою № 2681/4 (вх. НКРЗ від 29.09.2011 № 6823) та листом № 26 від 07.11.2011, термін дії ліцензії № 5298 від 01.02.2007 для аналогового транкінгового радіозв’язку (транкінгового радіозв’язку), («Висновки...» від 18.10.2011 № 1-1469), терміном з 02.02.2012 до 01.02.2017.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: м. Київ.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 450,050/460,050; 450,100/460,100; 450,200/460,200; 450,300/460,300; 450,350/460,350; 450,450/460,450; 450,500/460,500; 450,550/460,550; 450,600/460,600.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 0,0125 х 18 = 0,225.
В особливих умовах ліцензії зазначити:
Термін оформлення продовження дії дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії № 5298 від 01.02.2007 (місяць, рік): лютий 2012 року.
Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до п. 7 Розмірів плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

3. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються:

3.1. Приватному підприємству «МГ ЛАЙН» (34806413, м. Київ), за заявою № 2729/2 (вх. НКРЗ від 01.11.2011 № 7971), ліцензію № 5988 від 16.04.2010 для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) у зв'язку зі зміною місцезнаходження, терміном дії до 15.04.2015.
Регіони користування радіочастотним ресурсом, смуги (номінали), ширина смуги радіочастот, що використовуються:

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,

приймання/передавання, МГц

Ширина смуги, радіочастот, що використовується у регіоні, МГц

м. Київ
5300,0
20,0
Київська область
5260,0
20,0
 Загальна ширина смуги, МГц
40,0

В особливих умовах ліцензії зазначити:
1. Ліцензію № 5988 від 16.04.2010, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв'язку України ПП «МГ ЛАЙН», вважати недійсною у зв'язку з її переоформленням.
2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 5988 від 16.04.2010:
- початок користування – вересень 2010 року;
- повне освоєння – січень 2011 року.

3. Протягом 30 днів з дати видачі ліцензії подати до ДП «Український державний центр радіочастот» заяви про переоформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії № 5988 від 16.04.2010.
Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

3.2. Приватному підприємству «МГ ЛАЙН» (34806413, м. Київ), за заявою № 2730/2 (вх. НКРЗ від 01.11.2011 № 7972), ліцензію № 5637 від 01.10.2008 для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) у зв'язку зі зміною місцезнаходження, терміном дії до 30.09.2013.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: м. Київ.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2412,0; 2462,0; 2472,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в perioнi, МГц: 54,0.
В особливих умовах ліцензії зазначити:
1. Ліцензію № 5637 від 01.10.2008, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв'язку України ПП «МГ ЛАЙН», вважати недійсною у зв'язку з її переоформленням.
2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 5637 від 01.10.2008:
- початок користування – березень 2009 року;
- повне освоєння - травень 2009 року.
3. Протягом 30 днів з дати видачі ліцензії подати до ДП «Український державний центр радіочастот» заяви про переоформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії № 5637 від 01.10.2008.
Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

3.3. Приватному підприємству «МГ ЛАЙН» (34806413, м. Київ), за заявою № 2731/2 (вх. НКРЗ від 01.11.2011 № 7973), ліцензію № 5753 від 10.02.2009 для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), у зв'язку зі зміною місцезнаходження, терміном дії до 09.02.2014.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Київська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2442,0; 2472,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в perioнi, МГц: 44,0.
В особливих умовах ліцензії зазначити:
1. Ліцензію № 5753 від 10.02.2009, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв'язку України ПП «МГ ЛАЙН», вважати недійсною у зв'язку з її переоформленням.
2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 5753 від 10.02.2009:
- початок користування – серпень 2009 року;
- повне освоєння - грудень 2009 року.
3. Протягом 30 днів з дати видачі ліцензії подати до ДП «Український державний центр радіочастот» заяви про переоформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії № 5753 від 10.02.2009.
Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

4. З метою виправлення технічної помилки при оформленні рішень НКРЗ № 115 від 18.03.2010, № 402 від 09.09.2010 та ліцензій товариства з обмеженою відповідальністю «ІМК» № 5985 від 14.04.2010 та № 6191 від 21.10.2010 внести зміни:

4.1. До пункту 7.5 рішення НКРЗ від 18.03.2010 № 115, виклавши його в такій редакції:
«Товариству з обмеженою відповідальністю «ІМК» (32771630 м. Київ), за заявою № 1948/1 (вх. НКРЗ № 418 від 28.01.2010) та листом № 297/10 14.10.2011 (вх. НКРЗ № 7445 14.10.2011), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації), («Висновки…» від 25.02.2010 № 2 – 1019), терміном на 5 років.
Регіони користування радіочастотним ресурсом, смуги (номінали), ширина смуги радіочастот, що використовуються:

Регіони користування радіочастотним ресурсом
 
Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц
м. Київ
5310,00 – 5330,00
20,00
Київська область
5315,00 – 5325,00
10,00
 Загальна ширина смуги, МГц
30,00

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – вересень 2010 року;
- повне освоєння – січень 2011 року».

4.2. До пункту 5.1 рішення НКРЗ від 09.09.2010 № 402, виклавши його у такій редакції:
«Товариству з обмеженою відповідальністю «ІМК» (32771630, м. Київ), за заявою № 2159/5 (вх. НКРЗ № 4773 від 04.08.2010) та листом № 297/10 14.10.2011 (вх. НКРЗ № 7445 14.10.2011), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації), («Висновки…» від 02.09.2010 № 2 – 1147), терміном на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Київська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5305,0 – 5315,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в perioнi, МГц: 10,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – травень 2011 року;
- повне освоєння – липень 2011 року.

5. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

6. Не пізніше 3-х робочих днів від дати прийняття рішення:
- надіслати (видати) заявникам копії рішення про видачу ліцензій та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявникам копії рішення про переоформлення ліцензій та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії, порядок її оплати та отримання;
- повідомити суб’єкта господарювання про позитивне рішення щодо змін у рішеннях НКРЗ № 115 від 18.03.2010 та № 412 від 09.09.2011;
- повідомити суб’єкта господарювання про необхідність направити оригінали ліцензії до НКРЗ для впровадження необхідних змін із заявою на внесення змін до ліцензії № 5985 від 14.04.2010 та № 6191 від 21.10.2010.

7. Надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі.

8. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у журналі «Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» (офіційне видання).


Голова П. Яцук