Рішення №613 від 03.11.2011
Про перенесення терміну початку користування радіочастотним ресурсом

03.11.2011 № 613

Відповідно до статті 36 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та пункту 3.5 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. Перенести термін початку користування радіочастотним ресурсом без зміни терміну дії ліцензії № 6231 від 23.12.2010 на користування радіочастотним ресурсом України, виданої приватному акціонерному товариству «КРЕЛКОМ» (20667462, м. Сімферополь АР Крим), на підставі документально підтверджених обставин, що не дозволяють своєчасно розпочати користування радіочастотним ресурсом та звернення від 27.09.2011 № 149 (вх. НКРЗ від 06.10.2011 № 7139).
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – грудень 2011 року;
- повне освоєння – лютий 2012 року.

2. Не пізніше 3-х робочих днів від дати прийняття рішення:
- повідомити суб’єкта господарювання про позитивне рішення щодо перенесення терміну початку користування радіочастотним ресурсом України;
- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у журналі «Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» (офіційне видання).

Голова П. Яцук