Рішення №477 від 15.09.2011
Про видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом

15.09.2011 № 477

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію суб’єкту господарювання на додаткову смугу радіочастот:

на широкосмуговий радіодоступ:

Приватному підприємству телерадіокомпанії «АРТІМАКС» (34163568, м. Ульяновка Кіровоградської області), за заявою № 2619/5 (вх. НКРЗ від 16.08.2011 № 5651), ліцензію на додаткову смугу радіочастот для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), («Висновки...» від 02.09.2011 № 2-1426), терміном на 5 років.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Миколаївська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2401,0-2423,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 22,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – квітень 2012 року;
- повне освоєння – червень 2012 року.
Повідомити заявника про оплату за видачу ліцензії відповідно до п. 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

2. Продовжити термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом:

          на цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800:
Товариству з обмеженою відповідальністю «ВОСТОК ТЕЛЕКОМ» (30184815, м. Харків), за заявою № 2628/4 (вх. НКРЗ від 23.08.2011 № 5823), термін дії ліцензії № 5805 від 07.05.2009 для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800, («Висновки...» від 01.09.2011 № 1-1425), терміном з 24.12.2011 до 01.01.2016.
Регіони користування радіочастотним ресурсом, смуги (номінали), ширина смуги радіочастот, що використовуються:

Регіони користування
радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання /передавання, МГц

№№ каналів,
(кількість)

Ширина смуги радіочастот, що використову
ється
в кожному регіоні, МГц

АР Крим та Полтавська, Вінницька, Сумська, Хмельницька області

841,715…842,965/886,715…887,965

15-й канал (один канал у кожному регіоні)

2,5

Загальна ширина смуги, МГц

2,5 х 5 = 12,5

В особливих умовах ліцензії зазначити:
Термін оформлення продовження дії дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії № 5805 від 07.05.2009 (місяць, рік): грудень 2011 року.
Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до п. 13 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

3. Відповідно до частини третьої статті 33 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» скасувати п. 1.2 рішення НКРЗ від 28.07.2011 № 358 щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом товариству з обмеженою відповідальністю «Біттернет» (31276995, м. Тернопіль) у зв’язку з ненаданням підприємством документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії.

4. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

5. Не пізніше 3-х робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявнику копію рішення про продовження терміну дії ліцензії та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії, порядок її оплати та отримання.

6. Надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі.

7. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у журналі «Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» (офіційне видання).


Голова П. Яцук