МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Закон України «Про міжнародні договори України»

Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі»

Указ Президента України 08.05.2012 №306 «Питання здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв`язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 32 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 №1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій,членом яких є Україна»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 № 422 «Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами»

Указ Президента України від 18.09.1996 № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» 

Указ Президента України від 22.08.2002 № 746/2002 «Про Державний Протокол та Церемоніал України» 

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Міністерства оборони України від 25.06.2013 № 338/435 «Про затвердження Положення про порядок взаємодії органів державної влади при здійсненні міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України»