Законодавство ЄС

Директива 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання  на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ від 23 квітня 2013 року про визначення практичних положень, єдиних форматів і методології стосовно реєстру радіочастотного спектра, встановленого Рішенням Європейського Парламенту і Ради № 243/2012/ЄС про багаторічну програму радіоспектральної політики 

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/2120 від 25.11.2015 

Директива 2014/61/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про заходи, спрямовані на зменшення витрат на розгортання високошвидкісних мереж електронного зв’язку

Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку («Директива про електронну комерцію»)

Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року "Про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства"

Директива 2002/19/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про доступ та з’єднання електронних комунікаційнихмереж та пов’язаного оснащення (Директива про доступ)

Директива 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива)

Директива 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива)

Директива 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг (Директива про універсальні послуги)

Директива Комісії 2002/77/ЄС від 16 вересня 2002 року щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг в цій сфері (текст дотичний ЄЕП)

Директива 2002/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій (Директива про секретність та електронні комунікації)

Директива 2009/136/ЄК Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року, яка доповнює Директиву 2002/22/ЄС про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг, Директиву 2002/58/ЄС про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій та Рішення (ЄС) No 2006/2004 про взаємодію національних органів відповідальних за забезпечення виконання законів про захист споживачів

Директива 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року, яка доповнює Директиви 2002/21/ЄС про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг, 2002/19/ЄС про доступ та з`єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення та 2002/20/ЄС про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послу

Рішення Комісії № 676/2002ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про правові рамки для радіо спектральної політики в Європейській Спільноті (Радіоспектральне рішення)

Регламент (EC) № 544/2009 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 року, що вносить зміни та доповнення до Регламенту (EC) № 717/2007 про роумінг у телефонних мережах мобільного зв’язку загального користування у межах Спільноти та Директиви 2002/21/EC про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (неофіційний переклад)

Регламент (ЄС) No 1211/2009 Європейського Парламенту і Ради від 25 листопада 2009 року, що засновує Орган Європейських Регуляторів в галузі Електронних Комунікацій (BEREC) і Офіс

«Рекомендації Європейської Комісії від 7 травня 2009 року про регуляторний режим для ставок за завершення з’єднань на мережах фіксованого та мобільного зв’язку в ЄС (2009/396/ЄС)»

Рекомендація Комітету Міністрів Ради європи № CM/Rec (2016)1  "Про захист й заохочення права на свободу вираження поглядів та право на приватне життя відносно мережевого нейтралітету"