НКРЗІ удосконалює нормативно-правове забезпечення протидії порушенням законодавства у сфері телекомунікацій

29 грудня 2015 року НКРЗІ на своєму засіданні прийняла за основу проект Інструкції про порядок взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) та територіальних органів Національної поліції України (далі – НПУ) з питань виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку суб`єктами, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, та користування радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування без дозвільних документів (реєстрації).

Документ розроблено з метою підвищення ефективності заходів, спрямованих на захист учасників ринку від діяльності нелегальних операторів та запобігання негативних для населення, суспільства та держави наслідків від вчинення правопорушень у сфері електронних комунікацій. Зазначений проект регуляторного акта детально регламентує відносини між структурними підрозділами НКРЗІ, УДЦР та НПУ при проведенні спільних заходів щодо виявлення та припинення експлуатації незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – РЕЗ та ВП) у смугах радіочастот загального користування і технічних засобів телекомунікацій (далі – ТЗТ).

Підставою для розробки нової редакції Інструкції стали неузгодженість наявного документа із нормами діючого законодавства та значна кількість звернень до НКРЗІ провідних операторів телекомунікацій, профільних асоціацій та об`єднань щодо суттєвого зростання обсягів «сірого ринку» послуг доступу до Інтернет. Для запобігання поглибленню ситуації та вирішення проблемних питань у липні цього року було утворено робочу групу з удосконалення законодавства з питань державного нагляду у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України із залученням всіх зацікавлених сторін, на яку було покладено завдання з напрацювання положень нової Інструкції про порядок взаємодії НКРЗІ, УДЦР та НПУ з питань виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку суб`єктами, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, та користування РЧР України у смугах радіочастот загального користування без дозвільних документів. У рамках підготовки проекту документа було проведено 5 засідань робочої групи та одна робоча нарада представників НКРЗІ, УДЦР та МВС України. У форматі відкритого діалогу відбувався пошук оптимальної моделі протидії порушникам галузевого законодавства, результати якого були представлені на розгляд Комісії.

Прийнятий за основу проект документа відповідно до діючого законодавства буде оприлюднений на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет для громадського обговорення. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться із дня оприлюднення документів до 1 лютого 2016 року.