Підсумки надання послуг із перенесення абонентських номерів на мережах рухомого (мобільного) зв’язку України

Загальна кількість перенесених номерів (станом на 04.11.2019)

Загальна кількість заяв на отримання ППН, що надійшли через ЦБД до операторів-донорів (станом на 04.11.2019)

Наведені підсумки першого півріччя надання послуг із перенесення абонентських номерів на мережах рухомого (мобільного) зв’язку України свідчать про низьке задоволення попиту споживачів на вказану послугу. Так, з 49223 заяв на отримання послуги були задоволені лише 30228, тобто відсоток успішних заяв складає близько 60 %. Зважаючи на наведене, НКРЗІ ініціює заходи щодо розробки проекту змін до Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, що будуть спрямовані на спрощення процедури отримання вказаної послуги.

Наразі, детальна інформація для споживачів з питань порядку та умов отримання ППН розміщена на веб-сайті НКРЗІ у розділі «Споживачам послуг» → підрозділі «Послуга з перенесення абонентського номера (ППН)».