Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


Схвалено проект змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу

Рішенням НКРЗІ від 07.11.2017 № 572 за результатами громадського обговорення схвалено зміни до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу.

Розробка змін до Положення здійснювалась з метою вирішення наступних основних завдань:

Перше – скасувати вимоги для операторів подавати щорічні звіти про використання номерного ресурсу. Апаратом Комісії завершено підготовку до ведення бази даних номерного ресурсу ТМЗК України без необхідності щорічного звітування.

Друге – врегулювати питання видачі та переоформлення дозволів у разі скасування ліцензування видів діяльності. На даний час це стосується діяльності з надання доступу до глобальних телекомунікаційних послуг за кодом 800 «Виклик за рахунок абонента, якого викликають» та за кодом 900 «З розподілом прибутків».

Третє – забезпечити можливість більш широкого використання кодів ідентифікації мереж (MNC) міжнародного плану ідентифікації Е.212 для послуг організації міжмашинної взаємодії (М2М).

Четверте – створити умови для використання на території України кодів мереж призначення (NDC) та кодів ідентифікації мереж (MNC), які не прив’язані до території використання певних країн. Такий розподіл ведеться безпосередньо Директором бюро стандартизації Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ) під кодами країн СС «801», «802» та під кодом МСС «901».

Одночасно із вирішенням основних завдань передбачається внести зміни щодо:

- формалізації порядку ведення обліку номерного ресурсу;
- впровадження обов’язкової щомісячної публікації на веб-сайті Комісії даних про розподіл (виділення) операторам ресурсу за всіма видами;
- забезпечення апаратом Комісії оперативного інформування ЦОВЗ та МСЕ про зміни розподілу номерного ресурсу.

Під час громадського обговорення проекту нормативно-правового акта було отримано 39 пропозицій та зауважень. За результатами двох нарад з учасниками ринку, які відбулись 21 та 28  вересня 2017 року,  проект змін до Положення було спільно доопрацьовано.

В установленому порядку проект змін до Положення подано на погодження до Адміністрації Держспецзв’язку, Антимонопольного комітету України та Державної регуляторної служби України.