НКРЗІ схвалила проект Угоди щодо співпраці з Профспілкою працівників зв’язку України

Рішенням від 28 лютого 2017 року НКРЗІ схвалила проект Угоди між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і Профспілкою працівників зв’язку України на 2017-2019 роки та одночасно уповноважила Голову НКРЗІ Олександра Животовського на підписання цієї Угоди.

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями. Засобом ефективного соціального партнерства є договірне регулювання відносин у сфері праці.

Вищезазначеною Угодою регулюються норми, зокрема щодо  нормування і оплати праці відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки, мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп;  встановлення мінімальних соціальних гарантій (тривалості робочого часу, відпусток тощо); трудових відносин; умов і охорони праці; житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників як галузі в цілому так і Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», яке віднесене до сфери управління НКРЗІ.

Проект Угоди між НКРЗІ та Профспілкою працівників зв’язку України на 2017-2019 роки враховує норми та положення Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної 23 серпня 2016 року на 2016-2017 роки між всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок в особі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України.