Щодо стану виконання Указу Президента України «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління»

На підсумковому засіданні Робочої групи з питань впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, до складу якої входять представники державних органів (Мінекономрозвитку, Адміністрації Держспецзв’язку, Антимонопольного комітету, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Генштабу Збройних сил України); державних підприємств (УДЦР, ДП «Науково-дослідний інститут радіоелектронної техніки» (м. Харків)); суб’єктів ринку телекомунікацій, Української асоціації операторів зв’язку «Телас», було прийнято остаточні результати робіт, що були виконані науково-дослідним інститутом, УДЦР та Analysys Мason.

Науково-дослідна робота є складовою частиною Плану заходів розробленого НКРЗІ спільно із представниками державних органів та провідних суб’єктів ринку телекомунікацій та затвердженого Урядом в листопаді 2015 року на виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління».

Науково-дослідна робота була спрямована на:

  • дослідження характеристики ринку рухомого (мобільного) зв’язку в Україні, ринку широкосмугового радіодоступу до Інтернет, у тому числі на основі даних УДЦР та Науково-дослідного інституту радіоелектронної техніки (м. Харків);
  • аналіз інформації про розгортання мереж LTE на європейських та світових ринках;
  • визначення попиту на спектр;
  • опрацювання результатів оцінки умов спільного використання між РЕЗ ІМТ та РЕЗ спеціальних користувачів;
  • надання висновків щодо цінності спектру у різних визначених смугах радіочастот, вартості ліцензій та розміру щорічних платежів за користування радіочастотним ресурсом у різних діапазонах;
  • формування пропозицій щодо компенсаційних заходів для операторів телекомунікацій, що використовують спектр, який підлягає перерозподілу;
  • підготовку рекомендацій щодо впровадження ІМТ.

У ході проведення НДР було констатовано відсутність вільного радіочастотного ресурсу України для впровадження 4G та наявність в різних діапазонах радіочастот різної ситуації зі спектром, зокрема з його завантаженістю РЕЗ спеціальних користувачів, концентрацією та фрагментацією. З огляду на особливості розподілу РЧР в України, були визначені найбільш придатні діапазони частот та їх пріоритетність для швидкого впровадження LTE, а саме: 1800, 2300, 2600 МГц. Разом з тим, Комісія акцентує увагу, що визначені НДР пріоритетні діапазони в НКРЗІ не розглядаються як остаточні в напряму впровадження 4G.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації надалі проводитиметься робота з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення та Генштабом Збройних Сил України з метою пошуку оптимальних шляхів вивільнення придатного для впровадження 4G радіочастотного ресурсу в діапазонах 800 та 900 МГц. Зокрема, НКРЗІ наголошує, що відповідно підпункту 5 пункту 8 Плану заходів, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у термін до червня 2017 року повинна затвердити та виконати план заходів щодо вивільнення смуг у діапазоні 790-862 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження радіотехнології LTE.

Базуючись на результатах НДР та враховуючи надходження до національного регулятора офіційної позиції власників ліцензій у діапазоні частот 2600 МГц про готовність звільнити відповідні смуги радіочастот за умови отримання належної компенсації, НКРЗІ розроблено універсальний компенсаційній механізм, який може бути застосований до кожного з діапазонів частот, придатного для впровадження 4G.

Ці пропозиції знайшли своє відображення у рішенні НКРЗІ від 29.11.2016 № 625, яким було прийнято за основу зміни до Постанови Кабінету Міністрів від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування. Затвердження Урядом змін до зазначених нормативно-правових актів є необхідною передумовою для проведення відкритого тендеру на 4G-ліцензії. Зазначені проекти документів оприлюднено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до 30.12.2016. У разі надходження до закінчення громадського обговорення відповідних офіційних звернень від користувачів радіочастотного ресурсу в діапазонах 1800, 2300 МГц про готовність його переліцензування частково або повністю для нових технологій, зазначені пропозиції обов’язково будуть розглянуті НКРЗІ та мають бути враховані в остаточних проектах актах, які подаватимуться на розгляд Кабінету Міністрів України.