Організація державного ринкового нагляду

Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з метою вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи, яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Указом Президента України № 469/2013 від 2 вересня 2013 року “Про внесення змін до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації” розширено повноваження Комісії щодо здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності.

Також, до завдань, покладених на НКРЗІ згідно Переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 573, віднесено здійснення державного ринкового нагляду зі сферою відповідальності – радіообладнання телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання в частині ефективного використання радіочастотного ресурсу України та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування.

Правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції встановлює Закон України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічні регламенти.

Технічним регламентом радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання визначено завдання та права НКРЗІ щодо:

- вжиття заходів до припинення відвантаження та реалізації пристроїв і вилучення їх з обігу у разі встановлення факту застосування декларації про відповідність та маркування національним знаком відповідності з порушенням вимог цього Технічного регламенту виробником або уповноваженою ним особою – резидентом України чи постачальником;

- пропонування заходів щодо усунення радіозавад у разі, коли радіообладнання, що створює радіозавади, та обладнання, на яке впливають зазначені радіозавади, відповідає вимогам цього Технічного регламенту, але такі радіозавади заважають нормальному функціонуванню зазначеного обладнання, і якщо сторони не досягли згоди стосовно заходів щодо усунення радіозавад;

- вжиття відповідних заходів до обмеження чи заборони введення в обіг пристрою або вилучення його з обігу у разі тривалого порушення законодавства при маркуванні національним знаком відповідності.

З метою вирішення порушених у зверненнях споживачів питань НКРЗІ відповідно до наданих повноважень розглядає звернення та приймає рішення відповідно до своєї компетенції.

Для вирішення питань, що належать до повноважень НКРЗІ споживачі мають право звертатися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 22, або на гарячу лінію.

Разом з цим, з питань порушення прав споживачів законодавством передбачена можливість звернення споживачів до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань захисту прав споживачів за адресою 01001 м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 або до її територіальних органів.