Якість телекомунікаційних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідно до статті 17 Закону України «Про телекомунікації» є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, у зв’язку з чим

Оператори, провайдери телекомунікацій які надають послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги рухомого (мобільного) зв’язку та послуги із доступу до Інтернету мають подавати до неї звіти про якість телекомунікаційних послуг (форма 11-ЯТП) відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 15.04.10 № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724, яке є чинним.

Рішення НКРЗ від 15.04.2010 № 174 «Про затвердження Положення про якість телекомунікаційних послуг», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 червня 2010 р. за №429/17724;

Звіт оператора про якість телекомунікаційних послуг № 11-ЯТП (Додаток до Положення)

Зразок заповнення форми звіту оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг 


Рішення № 694 від 29.12.2015 Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2017 році

Рішення № 660 від 13.12.2016 Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2018 році

За консультацією з питань порядку правильності заповнення звітів операторів про якість телекомунікаційних послуг (форма № 11-ЯТП) ви можете звернутися до фахівців відділу нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв‘язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Контактний телефон0-44-202-00-78


НАКАЗИ, ЯКИМИ ЗАТВЕРДЖЕНІ СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (СОУ)

Наказ Мінтрансзв’язку від 12.10.2009 № 1053 «Про затвердження та надання чинності:

СОУ 64.2 – 00017584 – 001:2009 «Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв`язку загального користування. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ`ЯЗКУ. Загальні положення», який визначає назви показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку;
СОУ 64.2 – 00017584 – 002:2009 «Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв’язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування» .

Наказ Мінтрансзв’язку від 07.12.2009 № 1261 «Про затвердження та надання чинності:

СОУ 64.2 – 00017584 – 005:2009 «Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв`язку загального користування. Система показників якості послуг рухомого (мобільного) зв`язку. Загальні положення»;

СОУ 64.2 – 00017584 – 006:2009 «Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв`язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування».

Наказ Мінтрансзв’язку від 22.07.2010 № 513 «Про затвердження та надання чинності:

СОУ 64.2 – 00017584 – 008:2010 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Система показників якості послуг з передачі даних та доступу до Інтернет. Загальні положення»;

СОУ 61-34620942-011:2012 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування"

Наказ Держспецзв’язку від 12.09.2012 № 517 «Про затвердження та надання чинності: СОУ 61–34620942–011:2012 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування».


ПРИЙНЯТІ НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ, ЯКІ ГАРМОНІЗОВАНІ З МІЖНАРОДНИМИ

ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» № 206 від 25.12.2015 «Про прийняття нормативних документів України, змін та поправок до національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами та скасування національних документів і міждержавних стандартів в Україні» прийнято:

ДСТУETSI EG 202 057-1:2015(ETSI EG 202 057-1:2013, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 1. Загальні положення - Вперше;

ДСТУETSI EG 202 057-2:2015(ETSI EG 202 057-2:2011, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 2. Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних та коротких повідомлень (SMS) за допомогою модему - На заміну ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2008;

ДСТУETSI EG 202 057-3:2015 (ETSI EG 202 057-3:2005, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 3. Спеціальні параметри якості послуг для суходільних мереж рухомого зв’язку загального користування (PLMN) - Вперше;

ДСТУETSI EG 202 057-4:2015(ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до «Інтернету» – Вперше.

Довідкова інформація: документи Європейського інституту телекомунікаційних стандартів (ETSI) знаходяться за наступними посиланнями: ETSI ES 202 057-1ETSI EG 202 057-2ETSI EG 202 057-3ETSI EG 202 057-4


НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ (ЦОВЗ),

ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНІ ГРАНИЧНІ (НОРМОВАНІ) РІВНІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Наказ Мінтрансзв’язку «Про встановлення рівнів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку» від 22.02.2010 № 91, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 р. за № 220/17515;

Наказ Мінтрансзв’язку «Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку» від 19.03.2010 № 147, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2010 р. за № 277/17572.

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів» від 28.12.2012 р. № 803, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 р. за № 135/22667


УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЩОДО ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ