Національні та міжнародні стандарти (показники та методи випробування якості телекомунікаційних послуг)

Відповідно до статті 15 Закону України «Про телекомунікації» впровадження технічної політики у сфері надання телекомунікаційних послуг, стандартизації, підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій, організація та відповідальність за розроблення стандартів у сфері телекомунікацій відноситься до компетенції центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку.

НАКАЗИ, ЯКИМИ ЗАТВЕРДЖЕНІ СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (СОУ) З ПИТАННЯ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

СОУ 64.2 – 00017584 – 001:2009 «Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв`язку загального користування. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ`ЯЗКУ. Загальні положення», який визначає назви показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку;

СОУ 64.2 – 00017584 – 002:2009 «Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв’язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування». (затверджено наказом Мінтрансзв’язку від 12.10.2009 № 1053);

СОУ 64.2 – 00017584 – 005:2009 «Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв`язку загального користування. Система показників якості послуг рухомого (мобільного) зв`язку. Загальні положення»;

СОУ 64.2 – 00017584 – 006:2009 «Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв`язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування».(затверджено наказом Мінтрансзв’язку від 07.12.2009 № 1261);

СОУ 64.2 – 00017584 – 008:2010 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Система показників якості послуг з передачі даних та доступу до Інтернет. Загальні положення»; (затверджено наказом Мінтрансзв’язку від 22.07.2010 № 513);

СОУ 61–34620942–011:2012 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування». (затверджено наказом Держспецзв’язку від 12.09.2012 № 517);

СОУ 61–34620942–011:2012 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування». (затверджено наказом Держспецзв’язку від 12.09.2012 № 517)


НАКАЗИ, ЯКИМИ ПРИЙНЯТО ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ (ДСТУ) З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 25.12.2015 № 206 «Про прийняття нормативних документів України, змін та поправок до національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами та скасування національних документів і міждержавних стандартів в Україні» методом підтвердження прийнято:

ДСТУ ETSI EG 202 057-1:2015 (ETSI EG 202 057-1:2013, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 1. Загальні положення - Вперше;

ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2015 (ETSI EG 202 057-2:2011, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 2. Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних та коротких повідомлень (SMS) за допомогою модему - На заміну ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2008;

ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2015 (ETSI EG 202 057-3:2005, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 3. Спеціальні параметри якості послуг для суходільних мереж рухомого зв’язку загального користування (PLMN) - Вперше;

ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до «Інтернету» – Вперше.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про стандартизацію» національні стандарти приймаються державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації.

Згідно ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005,NEQ) «Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів» для нормативних документів, прийнятих методом підтвердження, передбачено лише оприлюднення підтверджувального повідомлення і не передбачено перекладу або офіційного видання нормативного документа.

На даний час, в країнах ЄС використовується стандарт Технічного комітету Європейського інституту стандартизації - ETSI 202 057, який стосуються визначення переліку параметрів якості послуг, методів їх вимірювання та оцінювання. Стандарт поділений на чотири частини:

перша частина

  • загальна, визначені в ній параметри якості послуг можуть бути застосовані для усіх видів телекомунікаційних послуг

ETSI ES 202 057-1

друга частина

  • визначає параметри якості послуг голосової телефонії, факсимільного зв’язку, послуг модемної передачі даних та коротких повідомлень (SMS)

ETSI EG 202 057-2

третя частина

  • визначає параметри якості послуг, що специфічні для мобільного зв’язку

ETSI EG 202 057-3

четверта частина

  • визначає параметри якості послуг доступу до Інтернету

ETSI EG 202 057-4

Зміни в державному регулюванні повністю узгоджуються із оновленою нормативно-правовою базою щодо національних стандартів України. Детально ознайомитись із особливостями застосування ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 для послуг доступу до мережі можна в презентації Державного університету телекомунікацій.


Телефон відділу нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв‘язку НКРЗІ: 044-202-00-78