Поштові послуги

НКРЗІ є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України, яка здійснює державне регулювання в тому числі у сфері надання послуг поштового зв`язку.

Надання послуг поштового зв’язку в Україні організовано відповідно до національного законодавства, з урахуванням положень актів Всесвітнього поштового союзу (Конвенції та Регламентів), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відносини у сфері надання послуг поштового зв’язку регулюються Законом України «Про поштовий зв’язок» (далі – Закон) та Правилами надання послуг поштового зв’язку, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270.

Надання універсальних послуг поштового зв’язку забезпечує національний оператор, функції якого згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 10-р покладено на Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.


Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку


Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку встановлює НКРЗІ.

Послуги поштового зв`язку спеціального призначення (фельд’єгерського і спеціального зв’язку), які надаються окремим категоріям користувачів, здійснюють Державна фельд’єгерська служба України та Державне підприємство спеціального зв’язку.