Реєстр форм звітності операторів телекомунікацій

Іденти
фікатор форми

Назва форми звітності

Форми звітності поширюється на операторів та провайдерів телекомунікацій, які мають відповідні ліцензії

Звітний період

Терміни подання звітів

Документ, що регламентує впровадження

1-К Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій На всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, які включені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій Півріччя Не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним періодом (липень, січень) Рішення НКРЗІ від 05.04.2016 №180, зареєстроване Мін’юстом від 18 травня 2016 р. за № 740/28870
2-А Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями На всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, які включені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій Рік До 20 лютого року, наступного за звітним Рішення НКРЗІ від 05.04.2016 №180, зареєстроване Мін’юстом від 18 травня 2016 р. за № 741/28871
11-ЯТП Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг Оператори, які надають послуги рівні якості яких підлягають обов’язковому оприлюдненню Річна До 30 січня після звітного періоду Положення про якість телекомунікаційних послуг, яке затверджене рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 та зареєстроване в Мін`юсті України 23.06.2010 за № 429/17724

Додаток

№ 6 Положення

Звіт про використання виділеного номерного ресурсу Оператори, що використовують номерний ресурс (отримали дозвіл на його використання) Річна До 25 січня після звітного періоду

До 1 грудня поточного року, оператори, що використовують міжнародні коди пунктів сигналізації мережі СКС-7
Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, яке затверджене рішенням НКРЗ від 01.06.2007 № 769 та зареєстроване в Мін`юсті України 20.06.2007 за
№ 679/13946

Форми звітності операторів телекомунікацій (в форматі Excel) можна завантажити за наступними посиланнями:

№ 1-К: «Звіт про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій»

№ 2-А: «Звіт про розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями»

№ 11-ЯТП: «Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг»

Додаток № 6 до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України «Звіт про використання виділеного номерного ресурсу»


Зразок заповнення форми звіту оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг

Зразок заповнення форми звітності про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій (форма №1-К)