Роз’яснення для учасників ринку та операторів телекомунікацій стосовно документів про підтвердження відповідності радіоелектронних засобів у сфері використання радіочастотного ресурсу України

1. Згідно з частиною першою статті 25 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» умовою застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є документальне підтвердження їх відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність).

Характеристики радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у сфері використання радіочастотного ресурсу України (ефективне використання радіочастотного ресурсу), включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим, термінологію, позначення, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва визначено у Технічному регламенті радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679 (далі – Технічний регламент радіообладнання).

Пунктом 7 Технічного регламенту радіообладнання встановлено, що «Введення в обіг пристроїв на території України дозволяється лише за умови дотримання вимог цього Технічного регламенту в разі належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням таких пристроїв. Введення в обіг пристроїв без декларації про відповідність, оформленої згідно з додатком до цього Технічного регламенту, та національного знака відповідності, нанесеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності», забороняється».

2. Під дію Технічного регламенту радіообладнання не підпадають наступні пристрої (згідно з пунктом 2):

1) радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання спеціального призначення, яке використовується виключно в цілях, пов'язаних із забезпеченням громадського порядку і безпеки держави;

2) радіообладнання, яке використовується радіоаматорами для прийому високоточних сигналів часу і/або частоти;

3) кабелів та дротів;

4) обладнання, яке забезпечує лише приймання і призначене виключно для приймання програм радіо- і телевізійного мовлення;

5) обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 103;

6) обладнання та систем для керування повітряним рухом (систем зв'язку, спостереження, автоматизованої диспетчерської служби, навігації тощо).

Усі інші радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» є об’єктами Технічного регламенту радіообладнання.

Для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що підпадають під дію Технічного регламенту радіообладнання (далі – радіообладнання) застосовується  декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною (особою, що надає об’єкт оцінки відповідності) шляхом складання декларації про відповідність (форма наведена у додатку до Технічного регламенту радіообладнання).

У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, які застосовуються до продукції та визначені у відповідних технічних регламентах, було доведено, та взято першою стороною відповідальність за відповідність продукції вимогам, визначеним у Технічному регламенті радіообладнання.

У пунктах 22-28 визначені процедури оцінки відповідності, а пунктом 29 Технічного регламенту радіообладнання встановлено, що оцінку відповідності пристроїв проводять призначені органи з оцінки відповідності пристроїв.

Таким чином виробник, уповноважена ним особа - резидентів України, або особа, яка здійснює введення в обіг (далі – постачальник) радіообладнання:

1) готує технічну документацію, необхідну для оцінки відповідності радіообладнання вимогам Технічного регламенту радіообладнання;

2) вибирає модуль оцінки відповідності, передбачений абзацом третім або четвертим пункту 23 Технічного регламенту радіообладнання;

3) застосовує обраний модуль оцінки відповідності згідно з пунктами 25-29 Технічного регламенту радіообладнання;

4) на підставі позитивних результатів оцінки відповідності (для модуля А1 – висновку призначеного органу та протоколів випробувань; для процедури дослідження конструкції – сертифікату дослідження конструкції та протоколів випробувань; для модуля Н -  звіту про результати перевірки системи для проектування, виробництва, контролю та випробувань готової продукції та протоколу випробувань; для модуля Н1 - звіту про результати перевірки системи для проектування, виробництва, контролю та випробувань готової продукції, сертифікату перевірки проекту та протоколів випробувань. Додатково див. МОДУЛІ оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 95) складає декларацію про відповідність Технічному регламенту радіообладнання;

5) здійснює відповідні процедурні положення, передбачені абзацом четвертим пункту 16, пунктами 17, 30-32 Технічного регламенту радіообладнання.

3. У розділі IV Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03.11.2005  № 117 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.11.2011 № 637), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854 визначені вимоги до інформації у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі – Реєстр РЕЗ) щодо документа про підтвердження відповідності, а саме.

1) До Реєстру РЕЗ включена інформація (за її наявності) щодо документа про підтвердження відповідності конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) за формою, яка діяла на дату першого внесення інформації про ці пристрої до Реєстру РЕЗ.

2) Подальша експлуатація конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), включеного до Реєстру до набрання чинності пунктом 16 розділу І Закону України від 09 квітня 2014 року № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», здійснюється згідно з визначеними умовами експлуатації РЕЗ або ВП для відповідної радіотехнології без обов’язкової наявності в Реєстрі РЕЗ інформації щодо документа про підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання.

Таким чином, якщо радіообладнання надійшло на ринок у період з 1999 року до 01.01.2013 (обов’язкове застосування Технічного регламенту радіообладнання), то документом про підтвердження відповідності є сертифікат відповідності в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, погоджений ТКС та експлуатується відповідно до встановлених вимог.