Форми заявочних документів

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ТИПУ РЕЗ

Для отримання рішення НКРЗІ про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України необхідно подати до НКРЗІ такі документи:

1) ЗАЯВУ щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України;
2) КАРТКУ тактико-технічних даних РЕЗ або ВП за формою, відповідно для РЕЗ або ВП;
3) пояснювальну записку, у якій наводиться схема організації радіозв`язку у створеній із застосуванням заявленого РЕЗ системі та його призначення в ній, додаткову інформацію (на бажання Заявника).
4) Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Заявник надає разом із заявою додаткову інформацію щодо технічних характеристик заявленого типу РЕЗ або ВП, яка включає:
4.1) версії, визначені виробником програмного забезпечення, або прошивки, які впливають на дотримання (регулюють потужність, класи випромінювання тощо) та забезпечують виконання вимог у сфері користування радіочастотним ресурсом, а також фотографії або ілюстрації, які відображають зовнішній вигляд, нанесення маркування на продукцію або на упаковку, фотографії конструктивних (зовнішніх) антен (за наявності);
4.2) порівняння відхилень параметрів РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), які планує застосовувати Заявник для підтвердження відповідності у разі застосування нормативних документів щодо підтвердження відповідності (далі - НДП) інших, ніж визначені Планом використання радіочастотного ресурсу України як основні загальні стандарти для відповідної радіотехнології.

Довідково: інформація, зазначена у пункті 4.2, надається тільки у випадку стандартів, не визначених у Плані використання радіочастотного ресурсу України.

Документи подаються у паперовому вигляді до канцелярії НКРЗІ (або надсилаються поштою на адресу НКРЗІ).

Поштова адреса: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
Режим роботи: понеділок-четверг: 9:00 – 18:00, п’ятниця: 9:00 - 16:45; тел. (канцелярія): (044) 202-00-43, (044) 202-00-22.

Рішення про визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України приймається НКРЗІ, на підставі розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та результатів технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу РЕЗ (ВП), з урахуванням забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України та застосування РЕЗ заявленої радіотехнології. Рішення публікується на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів після його прийняття.
Повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в заяві адресу електронної пошти. На бажання Заявника повідомлення додатково надсилається в письмовій формі на вказану в заяві поштову адресу в межах України.
 

ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО РЕЄСТРУ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ТА ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ, ЩО МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В СМУГАХ РАДІОЧАСТОТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ


Внесення інформації про РЕЗ (у тому числі змін) здійснюється після підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України на відповідність цих РЕЗ (ВП) умовам їх застосування в Україні, визначеним рішеннями НКРЗІ щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України, або відповідним узагальненим умовам застосування, з урахуванням інших вимог до продукції, установлених законодавством.

Для внесення інформації до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування необхідно надати до НКРЗІ наступні підтверджуючи документи:
1) ЗАЯВУ (ЗВЕРНЕННЯ) на внесення інформації до Реєстру РЕЗ та ВП (внесення змін до Реєстру РЕЗ та ВП);
Довідково: приклад оформлення Заяви (звернення) на внесення інформації до Реєстру РЕЗ та ВП

2) у разі використання узагальнених умов застосування - КАРТКУ тактико-технічних даних РЕЗ (картка ТТД)

Довідково: приклад оформлення картки ТТД

3) копію декларації про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 679** (при цьому перевіряються повноваження особи, що підписала декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання, підтверджені документально*)

Довідково:
і) копія декларації про відповідність засвідчуються відповідно до ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року № 55;
іі) *згідно з пошуковою системою відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР). У разі якщо посадова особа резидента не визначена у ЄДР – подається документальне уповноваження особи.
ііі) *Роз’яснення Міністерства юстиції України (щодо підписання нерезидентом):
- Представництво за довіреністю;
- Особливості нотаріального посвідчення довіреності (22.01.2014);
- Консульська легалізація офіційних документів

4) копію сертифіката дослідження конструкції, звіту про перевірку та оцінку системи управління якості або висновку** призначеного органу з оцінки відповідності пристроїв за результатами виконання процедури оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом радіообладнання

** З 01.04.2018 оцінка та підтвердження відповідності здійснюється згідно з Технічним регламентом радіообладнання, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355

Довідково: копія сертифікату, звіту або висновку засвідчуються відповідно до ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року № 55

Документи подаються у паперовому вигляді до канцелярії НКРЗІ (або надсилаються поштою на адресу НКРЗІ).

Поштова адреса: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
Режим роботи: понеділок-четверг: 9:00 – 18:00, п’ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (канцелярія): (044) 202-00-43, (044) 202-00-22.

Інформація в електронному вигляді для автоматизації її оброблення та, за необхідністю, отримання інформації про хід розгляду звернень з питань внесення інформації до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування надсилається на адресу електронної пошти: rf@nkrzi.gov.ua у такому вигляді:

1) у темі повідомлення зазначається скорочена назва суб’єкта, який подав до канцелярії НКРЗІ (надіслав на адресу НКРЗІ) відповідну інформацію, дата подачі (надсилання) документів, вихідний номер звернення заявника.
Приклад оформлення теми електронного повідомлення:
«Внесення до Реєстру РЕЗ, ФОП Шевченко В.П., дата надсилання поштою 16.03.2016, вих. №22-15/2016»
2) у зверненні зазначається назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника, радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, документ про підтвердження відповідності та ін.
Приклад оформлення електронного повідомлення:
«Надсилаємо наступну інформацію про РЕЗ, що подана до НКРЗІ листом

Просимо повідомити про хід розгляду звернень з питань внесення інформації до Реєстру радіоелектронних засобів.

Спеціаліст по сертифікації                    Гриньов О.В.»

Відповідно до пункту 3.3. Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затверджено рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку України від 03.11.2005 № 117 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку України від 10.11.2011 № 637), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 р. за № 1574/11854 .

3.3. Позитивне рішення про внесення інформації до Реєстру приймається з урахуванням рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України або відповідних узагальнених умов застосування за наявності документа про підтвердження відповідності РЕЗ або ВП, виданого відповідно до вимог частини другої статті 25 Закону та пункту 2.8 розділу II цього Положення. Рішення оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів після його прийняття.

Під час підготовки інформації для внесення її до Реєстру перевіряється:

наявність та відповідність форми декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 679** (далі - Технічний регламент радіообладнання) (при цьому перевіряються повноваження особи, що підписала декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання (далі - декларація про відповідність), підтверджені документально);

наявність сертифіката дослідження конструкції, звіту про перевірку та оцінку системи управління якості або висновку** призначеного органу з оцінки відповідності пристроїв за результатами виконання процедури оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом радіообладнання.

Копії документів засвідчуються відповідно до ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року № 55.

Якщо Заявник використав узагальнені умови застосування відповідно до пункту 2.7 розділу ІІ цього Положення, перевіряються відповідність тактико-технічних даних РЕЗ або ВП, які подаються за формою, наведеною в додатку 3 або 4, для РЕЗ або ВП відповідно.

** З 01.04.2018 оцінка та підтвердження відповідності здійснюється згідно з Технічним регламентом радіообладнання, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355