План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Додаток до рішення НКРЗІ від 13.12.2016 № 659
(із змінами, внесеними рішенням НКРЗІ
від 21 березня 2017 року № 150)

№ п/п
Вид та назва проекту регуляторного акта
Ціль прийняття
Строки підготовки
Підрозділ, відповідальний за розроблення
Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів
1.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»
Приведення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень» від 06.10.2016 № 1664-VIII.
І квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

2.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 і від 1 серпня 2007 р .№ 993»
В рамках виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління», Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р, та з метою встановлення мінімального розміру плати за видачу відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України на конкурсних або тендерних засадах, а також вдосконалення механізму залучення додаткових позабюджетних коштів, зокрема коштів ініціаторів конверсії, для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування.

І-ІІ квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

3.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»
Врегулювання питань припинення надання послуг операторами телекомунікацій у випадках виявлення несанкціонованого втручання абонентів в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж.
І-ІІ квартал

Департамент зв`язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку» Виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж». II-III квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації
1.
Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційних мереж загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу»
Спрощення умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єктами господарювання, які використовують номерний ресурс телекомунікаційних мереж загального користування для надання телекомунікаційних послуг, у тому числі щодо скасування зобов’язання щорічно подавати звіти про використання номерного ресурсу.
I-ІІ квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

2.
Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (нова редакція)
В рамках виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління», Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р, та з метою вдосконалення порядку підготовки та проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
I-ІІ квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

3.
Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від  25.08.2011 № 444»
Встановлення процедури та основних принципів проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на цих ринках.
I-ІІ квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

4.
Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з національною поліцією України»
Приведення у відповідність із нормами законів України порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» та територіальних органів національної поліції України з питань виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку.
І-ІІ квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

Департамент зв’язку

УДЦР (за згодою)

5.
Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку»
Удосконалення нормативної бази в сфері надання універсальних послуг поштового зв’язку відповідно до пропозицій УДППЗ «Укрпошта» з метою сприяння ефективному функціонуванню національного оператора поштового зв’язку.
І-ІІI квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

6.
Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування»
Удосконалення організації здійснення радіочастотного моніторингу,  форм і періодичності подання звітності  та інформування за результатами технічного радіоконтролю державного підприємства «Український державний центр радіочастот».
І-ІІI квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

УДЦР (за згодою)

7.
Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016      № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»
Удосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій в частині введення єдиного порядку збору та подання інформації операторами та провайдерами, що здійснюють діяльність на ринку телекомунікацій.
І-ІV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

8.
Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку видання приписів за результатами розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації»
Виконання пункту 7 частини третьої статті 19 Закону України «Про телекомунікації» шляхом встановлення чіткого порядку видачі приписів за результатами розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗІ.
І-ІV квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

9.
Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій»
Удосконалення нормативної бази щодо послуг з надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій з метою сприяння ефективному функціонуванню операторів телекомунікацій.
ІI-ІІI квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

10.
Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України»
Удосконалення законодавства про телекомунікації в частині, що стосується маршрутизації:
- міжнародного трафіка з використанням технології комутації пакетів;
- трафіка голосової телефонії на скорочені номери, у тому числі на скорочені номери служб екстреної допомоги.
ІІI-IV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

Департамент економічного аналізу

11. Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі» Спрощення порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі. ІІ-IV квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

Департамент державного нагляду

Директор Департаменту правового забезпечення                                    В.Володін