Рішення № 356 від 10.07.2018
Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України

Відповідно до статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637), розглянувши заяви ТОВ «Флай Технолоджи» від 18.06.2018 № 1/06-18, 2/06-18, 3/06-18, ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» від 14.06.2018 № 140618-01 щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та за результатом технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу РЕЗ (листи УДЦР від 25.06.2018 № 80/10.2/і-08/233/7832, від 23.06.2018 № 80/10.2/і-08/232/7688), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Визначити можливим застосування заявлених типів радіоелектронних засобів на території України згідно з додатком.

2. Визначити не можливим застосування на території України аудіо трансиверу (безпроводової картки з інтерфейсом підключення I2S цифровими аудіоможливостями) т.м. Samsung моделі WSN720S у смузі радіочастот 5150-5250 МГц для радіотехнології «Телеметрія та радіодистанційне керування» у зв’язку з тим, що Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, не передбачена можливість використання смуги радіочастот 5150-5250 МГц в рамках заявленої радіотехнології.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені. 

В.о. Голови НКРЗІ

В. Гресько