Рішення № 506 від 03.10.2017
Про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 5790, виданої ТОВ «САТТЕЛЕКОМ»

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати товариству з обмеженою відповідальністю «САТТЕЛЕКОМ» (36100012, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 5790 від 16.04.2009 для супутникового радіозв’язку (радіозв’язку супутникової фіксованої радіослужби системи Amos) на території м. Києва за заявою ліцензіата від 22.09.2017 № 22/09/2017-01 (вхідний НКРЗІ № 14613 від 22.09.2017).

2. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України». 

3. Департаменту ліцензування в установленому порядку:

- вручити або надіслати ліцензіату примірник № 2 цього рішення;
- внести до реєстру виданих ліцензій запис про дату та номер цього рішення.

4. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його опублікування в офіційному друкованому бюлетені, та у десятиденний термін після набрання ним чинності – шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

О.Животовський