Рішення № 509 від 03.10.2017
Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України

Відповідно до статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637), розглянувши заяви ТОВ «МОНГУС ТЕЛЕКОМ» від 11.08.2017 №№ 11082017-21 – 11082017-24, ТОВ «МКТ-Комюнікейшн» від 29.08.2017 № 3051, ТОВ «ІМК» від 28.08.2017 № 246108, Дочірнє підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Ерікссон» від 13.09.2017 № 17-5559  щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявлених типів РЕЗ (листи УДЦР від 19.09.2017 № 80/10.2/і-08/301/12965, № 80/10.1-05/302/12966), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Визначити можливим застосування заявлених типів радіоелектронного засобу на території України згідно з додатком.

2. Визначити не можливим застосування на території України обладнання радіодоступу - точок доступу т.м. Mimosa серії С5 моделей Mimosa С5 та Mimosa С5с у смузі радіочастот 5150-5250 МГц для побудови систем ШСРД за стандартом IEEE 802.11ac, оскільки заявлені характеристики РЕЗ не відповідають вимогам пункту 24 Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, яким передбачена експлуатація обладнання зазначеного стандарту виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінюваної потужності до 100 мВт.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

О.Животовський