Рішення № 440 від 22.08.2017
Про перенесення термінів початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу

Відповідно до частини шостої статті 33 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та пункту 3.5 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Перенести терміни початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу без зміни терміну дії ліцензії № 8080 від 13.07.2015 на користування радіочастотним ресурсом України, виданої товариству з обмеженою відповідальністю  «ПРОСАТ» (33689783, м. Київ), на підставі документально підтверджених обставин, що не дозволяють своєчасно розпочати користування радіочастотним ресурсом, та звернення від 08.08.2017 № 080817/1021 (вхідний НКРЗІ від 08.08.2017 № 11811).

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
- початок користування – грудень 2006 року;
- повне освоєння – листопад 2017 року.

2. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення повідомити суб’єкта господарювання про позитивне рішення щодо перенесення терміну початку користування радіочастотним ресурсом України.

3. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;

- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

О.Животовський