Рішення № 405 від 01.08.2017
Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України

Відповідно до статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637), розглянувши заяви ТОВ «Фортеза-Південь» від 07.07.2017 №№ 01/07, 02/07, 03/07, представництва «ЗТЄ Корпорейшн» від 07.07.2017 № 201707-01, ТОВ «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» від 06.07.2017 № 01-17/159 щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявлених типів РЕЗ (лист УДЦР від 17.07.2017 № 80/10.1-05/224/10133), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Визначити можливим застосування заявлених типів радіоелектронного засобу на території України згідно з додатком.

2. Визначити неможливим застосування на території України теплолічильника моделі Ultraheat Т230 із радіомодулем, радіомодулю типу WZU-RF до теплолічильника моделі Ultraheat Т550 (UH50), виробництва «Landis+Gyr GMBH», Німеччина (далі – РЕЗ), в радіотехнології «Пристрої радіочастотної ідентифікації» у смугах радіочастот 865-869 МГц, оскільки особливостями застосування цієї радіотехнологій згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, передбачено використання смуги радіочастот 865-869 МГц системою автоматичної ідентифікації рухомого складу на залізничному транспорті та/або системою моніторингу проходження поштової кореспонденції. Параметри зазначених РЕЗ не відповідають вимогам заявленого гармонізованого європейського стандарта ETSI EN 302 208-2. 

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

О.Животовський