Рішення № 364 від 11.07.2017
Про аналіз ринків послуг пропуску трафіка

На підставі пункту 10-1 статті 18 Закону України «Про телекомунікації» і Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку України від 25.08.2011 № 444, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2011 за № 1078/19816 (далі – Порядок), а також враховуючи рішення НКРЗІ від 22.09.2015 № 498 «Про аналіз ринків послуг пропуску трафіка», від 27.10.2015 № 561 «Про деякі питання аналізу ринків послуг пропуску трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) телефонного зв’язку і накладення на операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою регуляторних зобов’язань» та від 01.03.2016 № 111 «Про результати аналізу ринку послуг транзиту трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) телефонного зв’язку і накладення на операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою регуляторних зобов’язань», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Операторам телекомунікацій, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і є постачальниками та споживачами послуг пропуску трафіка в термін до 15 вересня 2017 року надати НКРЗІ дані за 2015, 2016 роки та І півріччя 2017 року відповідно до пунктів 5.3 та 5.4 Порядку.

2. Департаменту економічного аналізу в установленому порядку забезпечити:

- направлення відповідним операторам телекомунікацій запитів щодо необхідності  подання даних, зазначених в пункті 1 цього рішення;
- проведення аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв’язку та винесення на розгляд НКРЗІ проекту рішення про результати проведеного аналізу у термін до 27 жовтня 2017 року;
- проведення аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв’язку та винесення на розгляд НКРЗІ проекту рішення про результати проведеного аналізу у термін до 27 жовтня 2017 року;
- проведення аналізу ринку послуг транзиту трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку та винесення на розгляд НКРЗІ проекту рішення про результати проведеного аналізу у термін до 01 березня 2018 року.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

О.Животовський