Рішення № 126 від 14.03.2017
Про відмову у продовженні строку дії ліцензії серії АА № 223114, виданої ДП «Завод імені В.О. Малишева»

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон), розглянувши заяву Державного підприємства «Завод імені В.О. Малишева» (14315629, м. Харків) від 20.02.2017 № 3028-Л (вхідний НКРЗІ № 5355 від 27.02.2017) про продовження строку дії ліцензії серії АА № 223114 від 07.06.2002 на надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів) - місцевого у мережах подвійного призначення з правом створення власної мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів на території м. Харків, а також враховуючи вимоги:

частини сьомої статті 42 Закону (щодо визначення виключного переліку видів діяльності у сфері телекомунікацій, які підлягають ліцензуванню);

пункту 3 частини першої статті 43 Закону (щодо забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарювання як одного із основних принципів ліцензування у сфері телекомунікацій);

частини першої статті 49 Закону (із заявою про продовження строку дії ліцензії до НКРЗІ слід звернутися не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку її дії);

частини другої статті 49 Закону (порушення пункту 1.20 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням НКРЗ від 10.12.2009 № 1789 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за № 19/17314 (далі – Ліцензійні умови);

частини восьмої статті 49 Закону (процедура продовження терміну дії ліцензії може бути застосована тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до цього Закону);

частини першої статті 53 Закону (щодо плати за видачу, продовження терміну дії ліцензій);

пункту 6 Прикінцевих положень Закону (ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, які були видані до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом визначеного в них терміну);

постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 № 773 (щодо визначення розміру плати за видачу та продовження терміну дії ліцензій на провадження діяльності в сфері телекомунікацій на види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до Закону) та Ліцензійних умов, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Державному підприємству «Завод імені В.О. Малишева» (14315629, м. Харків) за заявою № 3028-Л  (вхідний НКРЗІ № 5355 від 27.02.2017) у продовженні строку дії ліцензії серії АА  № 223114 від 07.06.2002 на надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів) - місцевого у мережах подвійного призначення з правом створення власної мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів на території м. Харків у зв’язку з порушенням вимог частини першої статті 49 Закону та пункту 1.20 (порушення терміну подачі заяви; заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, що підтверджується відомостями  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) Ліцензійних умов.

2. Департаменту ліцензування в установленому порядку вручити або надіслати ДП «Завод імені В.О. Малишева» примірник № 2 цього рішення.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

О.Животовський