Міжнародне співробітництво

Одним з головних напрямків міжнародної діяльністі НКРЗІ є активна участь в роботі секторальних міжнародних та регіональних організацій, зокрема: Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Європейської конференції адміністрацій зв’язку (СЕПТ), Регіональної співдружності в галузі зв’язку (РСЗ) та інших. Робота в цьому напрямку направлена на сприяння розвитку галузі зв’язку та інформатизації, забезпечення захисту державних інтересів і виконання завдань та функцій, які покладені на НКРЗІ.

НКРЗІ відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує міжнародну координацію та міжнародний захист частотних присвоєнь України, бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв`язку та інших міжнародних організацій з питань, що належать до повноважень НКРЗІ, організовує в установленому порядку виконання їх рішень;
здійснює співробітництво з відповідними міжнародними організаціями та органами регулювання у сфері телекомунікацій, електронних комунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку іноземних держав;
бере в установленому порядку участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, укладає відповідно до закону міжнародні договори міжвідомчого характеру;


Новини

Інформаційно-довідкові матеріали