Рішення № 588 від 08.11.2016
Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
«02» грудня 2016 р. за № 1561/29691

 

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс» України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11517 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 4.1.8 пункту 4.1 глави 4 викласти у такій редакції:

«4.1.8. Дотримуватися термінів початку та повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією відповідно до плану освоєння радіочастотного ресурсу, який надавався суб’єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, з урахуванням вимог цього підпункту, якщо інше не визначено умовами ліцензії.

Термін початку користування радіочастотним ресурсом за ліцензією -  6 місяців з дати оформлення ліцензії. У разі якщо ліцензія передбачає користування радіочастотним ресурсом у декількох регіонах, початок користування радіочастотним ресурсом для першого регіону - 6 місяців з дати оформлення ліцензії, для другого - 8, далі - з інтервалом 2 місяці.

Повним освоєнням радіочастотного ресурсу за ліцензією, яка надає права виключного користування номіналами, смугами радіочастот, є наявність у ліцензіата не менше одного дозволу на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього регіону, на кожні 500 тисяч населення відповідного регіону* за умови надання цим ліцензіатом у відповідному регіоні телекомунікаційних послуг за встановленими значеннями показників якості послуг. У разі наявності у ліцензіата кількох ліцензій в одній смузі радіочастот враховуються всі вказані ліцензії.»;

2) доповнити Ліцензійні умови виноскою такого змісту:

«*Підставою для визначення чисельності наявного населення в Україні, зокрема у відповідному регіоні, є статистичний збірник «Чисельність наявного населення України», що видається Державною службою статистики України, за попередній рік.».

2. Департаменту ліцензування в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Рішення набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О.Животовський