Умови роботи

Оплата праці та заохочення


Правила внутрішнього службового розпорядку (для державних службовців)


Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (PDF, станом на 23.12.2015, для працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу»)


Спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про засади запобігання і протидії корупції» (в частині декларування), щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби


Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування