Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в НКРЗІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом НКРЗІ
від 14.02.2012 № 10/нк
(із змінами, внесеними наказами НКРЗІ
від 15.04.2013 № 65/нк та від 23.05.2013 № 77/нк)

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
в Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації

 

1. Відомості щодо стану охорони державної таємниці


1.1. Відомості про номенклатуру посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

1.2. Відомості, що містяться у документах, про надання або скасування працівникам допуску та доступу до державної таємниці (крім встановлених форм).

1.3. Відомості щодо облікових карток громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці (після заповнення).

1.4. Відомості, що розкривають зміст номенклатури секретних справ.

1.5. Відомості у цілому, що розкривають перелік режимних приміщень, їх призначення та місце розташування.

1.6. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час поводження з секретними документами (без розкриття змісту секретних документів).

1.7. Відомості про організацію та фактичний стан охорони державної таємниці на підприємстві, в установі та організації.

1.8. Відомості у цілому, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньооб’єктовий режим, технічне оснащення конкретного об’єкта, який охороняється.

1.9. Відомості, які містяться у журналах обліку вхідних і підготовлених секретних документів (без розкриття їх змісту) та документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та яким надається гриф «для службового користування».

1.10. Відомості, які містяться в інструкціях (положеннях тощо) про організацію роботи режимно-секретних органів та підрозділів технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

1.11. Відомості, які містяться у посадових інструкціях працівників режимно-секретних органів, та фахівців підрозділів технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

1.12. Відомості про організацію секретного діловодства, перевірки наявності, знищення та особливості поводження з секретними документами, матеріальними носіями секретної інформації (без розкриття змісту секретної інформації).

1.13. Відомості, які не включені до переліку Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі – ЗВДТ), про результати контролю з окремих питань стану режимно-секретної діяльності підприємств, установ і організацій.

1.14. Відомості про організацію та результати перевірок дотримання вимог законодавства України, нормативно-правових актів та нормативних (керівних) документів з питань охорони державної таємниці.

1.15. Відомості про організацію та результати проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної інформації, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності (без розкриття змісту секретних документів).

1.16. Відомості про організацію та результати проведення службових розслідувань за фактами витоку службової інформації, порушень законодавства України, нормативно-правових актів та нормативних (керівних) документів з питань захисту інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, які включені до переліку ЗВДТ).

1.17. Відомості щодо забезпечення режиму секретності (без розкриття змісту відомостей, які включені до переліку ЗВДТ) та захисту службової інформації під час підготовки та проведення заходів міжнародного співробітництва.

1.18. Відомості, які містяться у інструкціях (положеннях тощо) про порядок охорони державної таємниці (без розкриття змісту відомостей, які включені до переліку ЗВДТ) та службової інформації, що є власністю держави, під час підготовки та проведення заходів міжнародного співробітництва.

1.19. Відомості щодо усунення завад користувачами спеціальної категорії (без розкриття змісту відомостей, які включені до переліку ЗВДТ).

1.20. Відомості, які містяться у технічних завданнях на проведення науково-дослідних робіт з дослідження шляхів спільного використання смуг радіочастот радіоелектронними засобами спільного та загального використання.

2. Відомості щодо мобілізаційної підготовки та цивільного захисту

2.1. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про документи планування та виконання заходів мобілізаційної підготовки, мобілізаційних планів НКРЗІ та УДЦР.

2.2. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки НКРЗІ та УДЦР.

2.3. Відомості про стан мобілізаційної готовності, мобілізаційної підготовки НКРЗІ та УДЦР.

2.4. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про виконання робіт, надання послуг в інтересах Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

2.5. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про кількість автотранспортної, спеціальної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

2.6. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про показники із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб НКРЗІ та УДЦР на особливий період.

2.7. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про здійснення заходів із забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП в особливий період.

2.8. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України в особливий період.

2.9. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про проведення заходів щодо виявлення та усунення джерел радіозавад в особливий період.

2.10. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

2.11. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.12. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за НКРЗІ та УДЦР.

2.13. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування НКРЗІ та УДЦР в особливий період.

2.14. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.15. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення НКРЗІ та УДЦР на режим функціонування в умовах особливого періоду.

2.16. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про заходи життєзабезпечення населення у межах основних видів діяльності НКРЗІ та УДЦР в особливий період.

2.17. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про організацію проведення заходів керівним складом НКРЗІ та УДЦР за ступенями мобілізаційної готовності, їх зміст та терміни виконання.

2.18. Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис НКРЗІ та УДЦР на особливий період.

2.19. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про планування, організацію та здійснення заходів з цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період в НКРЗІ та УДЦР.

2.20. Зведені відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про стан цивільного захисту (цивільної оборони) та забезпечення засобами індивідуального захисту НКРЗІ та УДЦР.

2.21. Відомості, які не включені до переліку ЗВДТ, про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку в НКРЗІ та УДЦР.

3. Відомості щодо стану технічного захисту інформації з обмеженим доступом

3.1. Відомості про діяльність, спрямовану на забезпечення інженерно-технічного захисту цілісності, збереження та належного порядку доступності до інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, які включені до переліку ЗВДТ).

3.2. Відомості про норми та стан ефективності комплексних систем захисту або характеристики апаратних (технічних), програмних та апаратно-програмних засобівзахисту інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, які включені до переліку ЗВДТ).

3.3. Відомості про проектування, побудову та стан комплексів технічного захисту інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, які включені до переліку ЗВДТ).
3.4. Відомості щодо обстеження, категоріювання режимних приміщень, об’єктів інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних систем та копіювально-розмножувальної техніки.

3.5. Відомості про проектування та експлуатацію автоматизованих систем, які призначені для обробки інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, які включені до переліку ЗВДТ).

3.6. Відомості щодо результатів вимірювань комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем, які призначені для обробки інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, які включені до переліку ЗВДТ).

3.7. Відомості щодо експертних висновків комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах, які призначені для обробки інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, які включені до переліку ЗВДТ).

3.8. Відомості щодо забезпечення керівництва НКРЗІ урядовим зв’язком.


4. Інші відомості

4.1. Відомості про планування і проведення позапланових перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсуУкраїни у смугах радіочастот загального користування, підставами для прийняття рішень про проведення яких були документи з відомостями , що становлять службову інформацію.

Примітка:

1. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Термін дії грифу «для службового користування» для документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію становить 5 років, якщо інший термін не визначено власником службової інформації або Експертною комісією.

3. Термін дії грифу “для службового користування” для документів, пов’язаних з науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами (НДДКР), становить 3 роки, якщо інший термін не визначено власником службової інформації (замовником) або Експертною комісією.Погоджено на засіданні Експертної комісії НКРЗІ
Протокол засідання № 2 від 29.04.2013

Секретар ЕК
начальник Відділу
документального забезпечення та контролю Л. Пасічник
29.04.2013