Державний нагляд за ринком телекомунікацій та за користуванням радіочастотним ресурсом України

Закон України «Про телекомунікації»

Закон України «Про радіочастотний ресурс України»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Кодекс України про адміністративні правопорушення України (статті 1 - 212-20)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв`язку»

Рішення НКРЗІ від 30.07.2013 №487 «Про затвердження Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 02.08.2007 № 874», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.08.2013 № 1426/23958

Рішення НКРЗІ від 27.12.2012 № 684 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 №175/22707

Рішення НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 №92/22624

Рішення НКРЗ від 10.06.2008 №1065 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції зв`язку, Українського державного центру радіочастот та органів внутрішніх справ України з питань запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв`язку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 №630/15321

Рішення НКРЗ від 19.04.2007 № 695 «Про затвердження Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.07.2007 № 829/14096