Інтернет та кабельне телебачення

(Показники наведені без урахування даних АРК та м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції)

Джерело: Держстат України

Доходи від трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку за 2016 рік становили 2768,7 млн.грн., основну частину з яких складають доходи від надання послуг кабельного телебачення – 58,9%, та доходи від технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж супутникового, ефірного теле - та радіомовлення, багатоканальних телемереж – 29,8%. 

Доходи від надання Інтернет послуг за 2016 рік склали 9101,8 млн.грн., в тому числі 6477,2 млн.грн. від реалізації послуг населенню та 2624,6 млн.грн. від реалізації послуг підприємствам. Частка доходів від надання послуг фіксованого (проводового) широкосмугового доступу в загальних доходах від Інтернет послуг складає 66,5%, а частка широкосмугового доступу з використанням технологій безпроводового доступу, радiодоступу складає відповідно – 18,5%.

 

Кількість абонентів Інтернет за видами підключення за регіонами станом на 01.01.2017, (тис. осіб)

Джерело: Держстат України

Кількість абонентів мережі Інтернет станом на 31.12.2016 склала 16722,8 тис. осіб, з них 14778,0 тис. осіб (або 88,4%) отримують послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет. 

Забезпеченість населення Інтернет послугами у розрахунку на 100 жителів по Україні становить 34.7. Найвищий рівень забезпеченості Інтернет послугами спостерігається в Одеській, Миколаївській областях та місті Києві, а найнижчий - у Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях. 

 

                     Забезпеченість населення доступом до мережі Інтернет по Україні у розрахунку на 100 жителів станом на 01.01.2017

Джерело: Держстат України