Інтернет та кабельне телебачення

(Показники наведені без урахування даних АРК та м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції)

Джерело: Держстат України

Доходи від трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку за І квартал 2018 року становили 813,4 млн.грн, що на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основну частину складають доходи від надання послуг кабельного телебачення – 60%, та доходи від технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж супутникового, ефірного теле- та радіомовлення, багатоканальних телемереж – 27,9%.

Доходи від надання Інтернет послуг за І квартал 2018 року склали 2 966,3 млн.грн, що на 15,1% більше, ніж у І кварталі 2017 року. Частка доходів від надання послуг фіксованого (проводового) широкосмугового доступу в загальних доходах від Інтернет послуг складає 64,8%, а частка широкосмугового доступу з використанням технологій безпроводового доступу, радiодоступу складає відповідно – 21,3%.

Джерело: Держстат України

Кількість абонентів кабельного телебачення у звітному періоді склала 2 242 тис. осіб, що на 6,6% менше, ніж у минулому періоді.

Кількість абонентів мережі Інтернет станом на 01.04.2018 зросла на 43,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року та склала 23 825,7 тис. осіб, з них 22 920,3 тис. осіб (або 96,2%) отримують послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет.

Забезпеченість населення Інтернет послугами у розрахунку на 100 жителів по Україні становить 56,3.